රැකියාවක් සඳහා සුදුස්සන් තෝරාගැනීම සඳහා තරඟ විභාග පැවැත්වීම බොහෝ ආයතන විසින් කරනු ලබන්නක්. විශේෂයෙන්ම රජයේ රැකියාවන් සඳහා යාමට කැමැත්තෙන් සිටින ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරඟ විභාග සඳහා මුහුණ දිය යුතුමයි. ඒ තරඟ විභාගවලදී ලැබෙන බුද්ධි පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේදී ඔබට පහත වෙබ් අඩවි පරිශීලනය කර තිබීම වැදගත් වේවි.

fb-like-beg


මේ බුද්ධි පරීක්ෂණ ක්‍රමය මුලින්ම අනුගමනය කළේ 1905 දී ප්‍රංශ ජාතික දාර්ශනිකයෙකු වන ඇල්ෆ්‍රඩ් බෙනිට් බවයි පැවසෙන්නේ. ඔහු මෙම පරීක්ෂණ මගින් පාසල් සිසුන්ගේ විවිධ බුද්ධි මට්ටම් හඳුනාගෙන ඒ අනුව ඉගැන්වීමේ ක්‍රම සකස් කර තිබෙනවා


The International High IQ Society

මෙම වෙබ් අඩවිය තුල ඔබ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රවලින් එකකට වඩා වැඩියෙන් ලකුණු 126න් ඉහළ ගතහොත් එහි online සාමාජිකයෙකු වීමේ අවස්ථාව ඔබට හිමි වෙනවා.


Free-IQTest.net


TheFreeIQTest.com


PsychTests.com

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබ වෙත ලබා දෙන ප්‍රශ්න තාර්කික බුද්ධිය, ගණිත හැකියාව, සාමාන්‍ය දැනීම ආදී අංශ ආවරණය වන පරිදි සකසා තිබෙනවා.


SeeMyPersonality.com

මෙහි පරීක්ෂණයකින් ලකුණු 130කත වඩා ගන්නා තැනැත්තෙකු ඉතා ඉහල බුද්ධි මට්ටමකින් සමන්විත බවටයි කියැවෙන්නේ.

SHARE