භාෂාව පුහුණු වීම සඳහා අවස්තාවන් සොයා දෙන්න
දරුවාව විදේශීය භාෂාව කතා කරන පරිසරයකට යොමු කරවන්න. භාෂාව සමඟ සම්බන්ධ සමිති සමාගම්, මිතුරු හවුල් වෙත දරුවාව සහභාගී කරවන්න. ඔබ දරුවා වෙනුවෙන් නැනී කෙනෙකු ගැනීමට අදහස් කරනවා නම්, විදේශීය භාෂාව ගැන දැනුමක් ඇති අයෙකු ගන්න. එවිට දරුවාට භාෂා හිතකර පරිසරයක් ලැබෙනවා. ඔබේ දරුවාට අදාළ විදේශ රටෙන් පෑනේ මිතුරෙකු සොයා ගැනීමට උදව් කරන්න. එවිට ලිපි ගනුදෙනු කිරීම මඟින් දරුවාගේ ලිවීමේ හැකියාව වර්ධනය වනු ඇත.


fb-like-beg


දෙවන භාෂාව මුලදීම හඳුන්වා දීම

ඔබේ දරුවාට දෙවන භාෂාවක් ඉගැන්වීමට ඔබ අදහස් කරනවා නම්, ඔබ මුලින්ම කල යුත්තේ හැකි ඉක්මනින් එය පටන් ගැනීමයි. දරුවා කුඩා වන තරමට, ඔහුට භාෂාවක් ධාරණය කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩිය. එහි අදහස වන්නේ වැඩිමහලු දරුවෙකුට විදේශීය භාෂාවක් ධාරණය කර ගැනීමට අපහසු බව නොවේ. වැඩිමහලු දරුවෙකුට සාපේක්ෂව කුඩා දරුවෙකුට එය පහසු බවයි. බිලිඳු වියේදීම දෙවන භාෂාව හඳුන්වා දීමෙන්, දරුවා වැඩෙන විට එහි දක්ෂයෙකු වීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා.

පුංචිම තැනේ ඉඳන් පටන් ගන්න

ඔබ ඔබේ දරුවාට දෙවන භාෂාවක් උගන්වන විට, පුංචිම තැන ඉඳන් පටන් ගත යුතුයි. දරුවාට භාෂාව ඇසෙන්නට දෙන්න. නිතරම විදේශීය භාෂාව ශ්‍රවණය වන විට, දරුවාට ඉබේටම එය හුරු වෙනවා. දරුවාට සිංදු අසන්නට දෙන්න. වර්ණ, හැඩ වැනි මුලික වචන එම භාෂාවෙන් උගන්වන්න. අදාළ භාෂාවෙන් ගණන් කරන්නට උගන්වන්න. විදේශීය භාෂාවෙන් ලියවී ඇති, සරල ගීත ගායනා කරන්නට දරුවාව උනන්දු කරවන්න. විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකම් වල නිරතවීමේදී දරුවාට ඉබේටම භාෂාව හුරු වෙනවා. ක්‍රීඩා කිරීමේදී, චිත්‍ර ඇඳීමේදී උපක්‍රමශීලි ලෙස එම ක්‍රියාකාරකම් වලට අදාළ වචන උගන්වන්න.

අන්තර්ජාලයේ උපකාරය ලබා ගන්න

ඔබේ දරුවාට විදේශීය භාෂාවක් ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියේදී අන්තර්ජාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. දරුවාට සුදුසු විදේශීය භාෂාවෙන් ලියවුනු පොත්, විදේශීය වැඩ සටහන්, භාෂා ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වන ඇප්ස් ( language apps), ක්‍රීඩා සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. ඔබේ දරුවාට විදේශීය භාෂාවෙන් සැකසුනු කාර්ටුන්, නාට්‍ය සහ චිත්‍රපට ආදිය නරඹන්නට දෙන්න.

බාහිර සහාය සොයන්න

ඔබට විදේශීය භාෂාවෙන් විවිධ වචන හඳුන්වන ආකාරය ගැන දැනුමක් තිබුනත්, කතා කිරීමට නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ නැතිව ඇති. මේ වගේ වෙලාවක ඔබ දරුවා වෙනුවෙන් බාහිර උපකාරයක් පැතිය යුතුයි. දරුවාට කතා කිරීම හුරු කරවීම සඳහා ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඇති පංතියකට සහභාගී කරවන්න. විදේශීය භාෂාවෙන් කතා බහ කරන මිතුරන් පිරිසක් වෙත දරුවාව යොමු කරවන්න. වෙනත් භාෂාවකින් කතා කිරීමට දරුවාට හැකියාව ලැබෙන්නේ, ඔහු තවකෙකු හා කතා කිරීමට යොමු වෙනවා නම් පමණයි.

භාෂාව පුහුණු වීම සඳහා අවස්තාවන් සොයා දෙන්න

දරුවාව විදේශීය භාෂාව කතා කරන පරිසරයකට යොමු කරවන්න. භාෂාව සමඟ සම්බන්ධ සමිති සමාගම්, මිතුරු හවුල් වෙත දරුවාව සහභාගී කරවන්න. ඔබ දරුවා වෙනුවෙන් නැනී කෙනෙකු ගැනීමට අදහස් කරනවා නම්, විදේශීය භාෂාව ගැන දැනුමක් ඇති අයෙකු ගන්න. එවිට දරුවාට භාෂා හිතකර පරිසරයක් ලැබෙනවා. ඔබේ දරුවාට අදාළ විදේශ රටෙන් පෑනේ මිතුරෙකු සොයා ගැනීමට උදව් කරන්න. එවිට ලිපි ගනුදෙනු කිරීම මඟින් දරුවාගේ ලිවීමේ හැකියාව වර්ධනය වනු ඇත.      

SHARE