වාහනයක ගමනක් යනකොට දරුවාගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වීම ඉතා වැදගත්. පුංචි බබාගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතමින් නිපදවූ කාර් සීට් එකක් මිලදී ගැනීම තමයි මේ සඳහා තිබෙන හොඳම විසඳුම. එය ගමන පුරාවටම ඔබේ දරුවාට සුව පහසුව සහ ආරක්ෂාව සලසාවි. කාර් සීට් එකේ තිබෙන බඳ පටි සහ ගාංචු දරුවාගේ ආරක්ෂාව සහතික කරවනවා. ඉතින් ඔබේ දරුවාට ගැලපෙනම කාර් සීට් එක තෝරා ගන්නටත්, එය වාහනයේ සවි කර ගන්නටත් උපකාරී වන ලිපියක් අද goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා.

 


fb-like-beg


දරුවාගේ කාර් සීට් එකෙන් සිදු කෙරෙන්නේ සිදු විය හැකි අනතුරු වලින් දරුවාට අමතර ආරක්ෂාවක් ලබා දීමයි. CDC පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල අනුව කාර් සීට් එකක් භාවිතා කිරීම නිසා හදිසි අනතුරකදී දරුවා මිය යාමේ අවදානම 71%කින් පහළ වැටෙන බව සනාථ වී තිබෙනවා. ඉතින් කාර් සීට් එකක් මිලදී ගැනීමේ ඇති වටිනාකම නොතකා හැරිය නොහැකි බව දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති.

කාර් සීට් එකක් තේරීමේදී සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන කරුණු 3ක් තිබෙනවා.

  1. දරුවාගේ වයස
  2. දරුවාගේ බර සහ උස
  3. තෝරා ගන්නා කාර් සීට් එක ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලද යන්න

නිවැරදිම කාර් සීට් එක තේරීම

  • අවුරුදු දෙකට වඩා අඩු දරුවෙකුට ගැලපෙන්නේ Rear-Facing කාර් සීට් එකකුයි. නමුත් මෙහිදී දරුවාගේ බර Rear-Facing කාර් සීට් එකේ නියමිත බරට වඩා වැඩි නොවිය යුතුයි. අවුරුදු දෙකට වඩා අඩු දරුවෙකුගේ ගෙළ ඉතා සියුමැලියි. හදිසි ගැස්මකදී ගෙළ කඩා වැටීමෙන් දරුවා අනතුරකට පත් විය හැකියි. Rear-Facing කාර් සීට් වර්ගයෙන් වාහනයේ ඇති විය හැකි ගැස්මවල් වලින් දරුවාගේ සියුමැලි ගෙළ කඩා වැටීමෙන් බේරා ගන්නවා.
  • අවුරුදු දෙකත් හතරත් අතර, බර රාත්තල් 40ට නොවැඩි දරුවෙකුට ගැලපෙන්නේ  Forward-Facing කාර් සීට් එකකුයි.
  • අවුරුදු හතරත් අටත් අතර, උස අඟල් හතරත් නමයත් අතර දරුවෙකුට ගැලපෙන්නේ belt-positioning booster කාර් සීට් එකකුයි.
  • අවුරුදු 8ට වැඩි දරුවෙකුට සීට් බෙල්ට් පමණක් භාවිතා කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා.

අවුරුදු 13ට වඩා අඩු සෑම දරුවෙකුම ගමන් කල යුත්තේ පසුපස ආසනයේයි. දරුවා කාර් සීට් එකක් භාවිතා කලත්, එය සවි කළ යුත්තේ පසුපස ආසනයේයි. එය දරුවාගේ ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත් වෙනවා. එයට හේතුව වන්නේ දරුවා ඉදිරිපස අසුනක සිටියදී හදිසි අනතුරක් සිදු වූවොත් එය දරුවාට බලපෑ හැකි ප්‍රතිශතය වැඩි නිසයි. වාහනයේ එයාර් බෑග්ස් තිබුනත් හදිසි අනතුරකදී ඒවායෙනුත් දරුවාට හානියක් ඇති විය හැකියි.


කාර් සීට් වර්ග

Infant Car Seat

Image Source – hqreview.com

මෙම කාර් සීට් වර්ගය එහා මෙහා ගෙන යා හැකියි. දරුවා උපරිම බර සහ උස ප්‍රමාණය පසු කළ පසු වෙනත් කාර් සීට් වර්ගයකට මාරු විය යුතුයි.

Convertible Car Seat

Image Source – fado.vn

මෙය වාහනයට සවි කළ පසු නැවත එහා මෙහා ගෙන යා නොහැකියි.

Booster Seat

Image Source – verywellfamily.com

මෙම කාර් සීට් වර්ගයට භාවිතා කරන්නේ වාහනයේම ආරක්ෂක බඳ පටියයි.

3-In-1 Seats

Image Source – bestconvertiblecarseathq.com

මෙහි ඇති වාසිය වන්නේ දරුවා සීට් බෙල්ට් භාවිතා කරන වයස වන තෙක් ඔබ මිලදී ගත යුත්තේ මේ සීට් වර්ගය පමණක් වීමයි.

SHARE