පේ සමහරු ඡායාරූපවලට පෙනී ඉන්න හරිම බයයි. ඇයි කියල අහනකොට එයාල කියන්නේ “අනේ බෑ. මම ෆොටෝවල ඉන්නකොට හරිම කැතයි” කියලා. මේ ලිපියෙන් කියන්නට යන්නේ ෆොටෝවලට ලස්සනට ඉන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ‘tricks’ කීපයක්. මේවා අනුගමනය කරන්න හරිම ලේසියි. ඒ වගේම තමයි අනුගමනය කළාම ඔයාව පේන්නෙත් හරිම හැඩටයි.

fb-like-beg


මුහුණේ ඔයා කැමතිම side එක තෝරාගන්න


යන්තම් ඇස් කුඩා කරගන්න


ගාණකට හිනා වෙන්න


මුහුණ ටිකක් පැත්තකට හරවන්න.


පොඩි එකෙක් වගේ කට උල් කරන්න එපා


කැමරාව පැත්තට ටිකක් නැවෙන්න


නිකට ටිකක් උස්සන්න

SHARE