ගො

ඩක් ලස්සන යුවතියක් රූපවාහිනිය හරහා ඇවිත් “මම ගාන්නේ මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයයි. මගේ රූමත් බවේ රහස එයයි” කියූ ගමන් කි දෙනෙක් එම නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්නට පෙළඹෙනවාද? ඒත් ඔවුන් කියන්නේ සත්‍යයක් කියලා ඔබට කෙතරම් දුරට විශ්වාසද? ඉතින් අද අපි මේ සටහන ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි.

 


fb-like-beg


 

7 Cara Delevingne

8 Martha Hunt

පළමු කොටස සඳහා පිවිසෙන්න

 

9 Barbara Palvin

10 Fan Bingbing

11 Arlenis Sosa

12 Hanaa Ben Abdesslem

 

SHARE