පට අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිත් කියවන්න බැහැ තමයි. ඒත් ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙලා හිටියොත් නම් මිනිසුන් හිතන දේවල් ගැන තේරුම් ගන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඔබ සමඟ හිනා වෙලා හිටියත්, හිත යටින් ඔබ ගැන නොරිස්සුමකින් පසු වෙන අයව අඳුන ගන්න ලැබෙනවා නම් කොච්චර දෙයක්ද? ඉතින් අද අපි අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉඟි භාෂාව ගැන ලිපියකුයි.


fb-like-beg


අතට අත දෙන ආකාරය අනුව

  • මේ විදිහට කෙනෙකු අතට අත දෙන්නේ ඔහුව ඔබට විශ්වාස කළ හැකි බව ඇඟවීමටයි.

Image Source – brightside.com
  • මේ විදිහට අතට අත දෙන්නේ අනෙකා ගැන අනුකම්පාවක් ඇති විටයි.

Image Source – brightside.com
  • මේ විදිහට අතට අත දෙන්නේ අනෙකාට තමා උපකාර කිරීමට සුදානම් බව හැඟවීමටයි.

Image Source – brightside.com
  • අතට අත දෙන ගමන් අනිත් කෙනාව ස්පර්ශ කිරීමට පෙළඹෙන්නේ ඔහුට අනෙකාගේ සමාගමය වැදගත් වන නිසායි.

Image Source – brightside.com

 


ඇස් වලින් කිව හැකි දේ

Image Source – brightside.com

තමා ඉදිරියේ සිටින කෙනා ගැන සිතෙහි ආදරයක් පවතිනවා නම් කළු ඉංගිරියාව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉබේම විශාල වෙනවා. නමුත් තමා ඉදිරියෙන් සිටින පුද්ගලයා ගැන යම් කෝපයකින් පසු වන්නේ නම්, කළු ඉංගිරියාව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉබේම කුඩා වෙනවා.


මෙම ලිපියෙ පළමු කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 1 කොටස

මෙම ලිපියෙ දෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 2 කොටස

මෙම ලිපියෙ තෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 3 කොටස

SHARE