බ අසුන්දර විදිහට හෝ අපිළිවෙලට ඇඳුම් ඇඳගෙන සමාජයට යද්දී සමාජයට ඔබේ ඒ අපිළිවෙල ඇඳුම හොඳින් මතක හිටිනවා. ඔබ මහා අපිළිවෙල යුවතියක් යන අදහස සමාජයට කා වදිනවා. නමුත් ඔබ සුන්දරව, නිසි විලාසිතාවකින් සැරසෙනවා නම් සමාජය ඔබව මතක තබා ගන්නවා. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා මේ ගැන ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න.


fb-like-beg


1 ඔබට පුළුවන් ඔබේ කමිසයේ බොත්තම් දාන්නේ නැතුව ඉන්න. හැබැයි උපරිමයෙන්ම බොත්තම් 2ක් විතරයි. ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බොත්තම් නොදා හිටියොත්, එය අසුන්දරයි.

Image Source – brightside.me

2 ඔබ මුදු මාල පැළඳිය යුත්තේ නිවැරදි අනුපාතයකට බව කිව්වොත් නිවැරදියි. දුටු පමණින් ඔබ ආභරණ පොරවාගෙන සිටින කෙනෙක් ලෙස හැඟෙන ලෙස ඒවා පළඳින්න එපා. ඔබ ආභරණ පැළඳිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව පහත ජායාරූපය දෙස බලා දල අවබෝධයක් ලබා ගන්න.

Image Source – brightside.me

3 ඔබ කොට ගවුමක් තෝරා ගන්නවා නම්, එහි කර වැසී තිබිය යුතුය. ඔබ තෝරා ගන්නා ගවුමේ කර වැඩියෙන් විවෘත වී තිබේ නම්, එය දිග විය යුතුය. කර විවෘත සහ කොට ගවුම් විලාසිතාව සුන්දර විලාසිතාවක් නොවේ.

Image Source – brightside.me

4 කලවම් මෝස්‌තර සහිත ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වළකින්න. එසේ අඳිනවා නම්, එකම වර්ණයෙන් ඇඳීමට උත්සාහ කරන්න.

Image Source – brightside.me

5 ඔබේ උඩු ඇඳුමත්, කලිසමත් අතරින් ඔබේ සම ප්‍රදර්ශනය වීම සුන්දර නොවේ.

Image Source – brightside.me
SHARE