මේ

 Aokigahara වනාන්තරය පිහිටලා තියෙන්නේ ජපානයෙ ෆුජියාමා කඳු පාමුලයි. මේ වනාන්තරය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සිය දිවි නසා ගන්නන්ගේ තෝතැන්න ලෙසයි. ඒ කියන්නේ සිය දිවි නසා ගන්නට අවශ්‍ය පුද්ගලයන් ඒ වෙනුවෙන් පිය නගන්නේ මේ වනාන්තරය තුලටයි. මෙය Sucide Forest (සිය දිවි නසා ගන්නන්ගේ වනාන්තරය) ලෙසත් නම් කර තිබෙනවා.

 


fb-like-beg


 

ඉහත දැන්වීම් පුවරුව පල කරලා තියෙන්නේ මේ වනාන්තරයට යන පිවිසුම් දොරටුවේයි. එහි සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මේ පණිවිඩයයි.

“ජීවිතය කියන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබුණු වටිනා ත්‍යාගයක්. ඔබේ දෙමව්පියන්ව සිහියට නංවා ගන්න. ඔබේ පවුලේ අනිත් සාමාජිකයන්ව මතකයට නංවා ගන්න. ඔබ තනි වෙලා දුක් විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. අවට දුරකථන කුටි ඕනෑ තරම් තියෙනවා. අපට කතා කරන්න. ඔබට උදව් කරන්න අපි එන්නම්.”

පිවිසීම් දොරටුවේ මේ වගේ දැන්වීමක් ගහලා තියෙන්නේ මෙතනට එන බහුතරයක් දෙනාගේ අරමුණ සිය දිවි නසා ගැනීම වන නිසායි. 

මේ වනාන්තරය වර්ග කිලෝමීටර් 30ක් පමණ වෙනවා. මෙහි සිය දිවි නසා ගන්නන්ගෙන් බහුතරයක් දෙනා ගෙල වැලලාගෙන හෝ ඖෂධ අධි මාත්‍රාවෙන් ගෙන සිය දිවි නසා ගන්නා බව කියවෙනවා. වර්ෂයකට මල සිරුරු 80ක්වත් හමු වන අතර, ඝන කැලෑව තුල හමු නොවී සැඟවී යන මල සිරුරුද ඕනෑ තරම් තිබේ.    

පහතින් දැක්වෙන්නේ මෙම වනාන්තරයේ ජායාරූප කිහිපයක්.

SHARE