නා

න කාමරයක් සෑදීමට සැලසුම් කරන විට එහි වියලි බව පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කල හැකි නම් වඩාත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් නාන කාමරයක තෙත් වන සුළු පෙදෙස වන්නේ ඔබ ස්නානය කිරීමට යොදා ගන්නා කොටසයි. නමුත් කොමඩ් එක ඇති ප්‍රදේශය සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශයන් වියලිව තබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබේ නාන කාමරයට පිරිසිඳු පෙනුමක් එක් වෙනවා.

 


fb-like-beg


 

ඔබේ නාන කාමරය වියලිව තබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබට පසුව නාන කාමරය භාවිතා කරන්නාට අපහසුවක් දැනීම වලක්වාලනවා.

 

  • නාන කාමරය තුල ඔබේ දෙපා පිස දැමීම සඳහා වෙනම තුවායක් තබා ගන්න. එය ඔබ ස්නානය කරන ස්ථානයට කිට්ටුවෙන් තබා ගන්න. ස්නානය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ ශරීරය පිස දමනවා වගේම ඔබේ දෙපයත් පිස දමන්න. නැති නම් ඔබ තෙත් වූ දෙපයෙන් ස්නානය කරන ප්‍රදේශය පසු කර එන විට මුළු නාන කාමරයේම ඔබේ දෙපයේ ඇති ජලය තැවරෙනවා.

 

  • ඔබට පුළුවන් තෙත් සහ වියලි පෙදෙස් වෙන් කර තබා ගැනීම වෙනුවෙන් මැදින් බිත්තියක් නිර්මාණය කරන්න. හැබැයි එහෙම කරද්දී නාන කාමරයේ ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ගැන සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. මොකද ඔබ ස්නානය කරන ස්ථානය අහිරුනොත් ඔබට ඉඩ කඩ අඩු බව නිසා ගැටළු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තිය නිසා ඔබේ නාන කාමරයේ කොටසක් අඳුරු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිසා ආලෝකය ලැබෙන කවුළු පිහිටන ස්ථානත් නිරීක්ෂණය කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ.

 

  • මීළඟට ඔබට පුළුවන් ටයිල් වල උස වෙනස් කිරීම මඟින් නානකාමරය වියලිව තබා ගන්න. ඔබ ස්නානය කරන්නට භාවිතා කරන පෙදෙසේ ටයිල් වල උස අනෙක් පෙදෙස් වලට වඩා අඩු කරන්න. එමඟින් ජලය අනෙක් පෙදෙස් වලට ගලා යාම වලකිනවා.

SHARE