ඳුමක් මඟින් ඔබේ සිරුරේ අවලස්සන අඩුපාඩු නැති කරමින් ඔබව ඉතාමත් ලස්සනට විදහා දැක්විය හැකි අතරම එය අවලස්සන කල හැකි බවත් ඔබ දන්නවාද? ඔබ ඇඳුමක් අඳින්න කැමති ඔබව ලස්සනට හැඩකාර ලෙස පෙන්වීමට විතරක් බව නම් පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරමු නොදැනුවත්කමින් ඇඳලා ශරීරයේ හැඩය නැතිකරන ඇඳුම් මොනවද කියල?


fb-like-beg


7) අසමාන වර්ණ

ඔබේ ඇඳුමේ කොටස් දෙක වෙකිනෙකට වෙනස් වරණ දෙකක් නම් එමඟින් ඔබේ ශරීරයේ කොටස් වෙන වෙනම දිස්වෙනවා. එවිට කුමක් හෝ ශරීර අංගයක ඇති අඩුපාඩුවක් හොඳින් පෙනෙන්නට පටන් ගනී. ඒ නිසා හැමවිටම වගේ එකම ප්‍රභේදයේ ඇඳුම් වලට යොමු වෙන්න. එයින් ඔබේ සිරුරේ සිහින් හැඩය තවත් වැඩිකොට පෙන්වන අතර ඔබට වෘත්තීය තත්ත්වයක් ආරෝපනයකරයි.


8) පමණට වඩා විශාල ඇඳුම්

ඉතා විශාල ට් ෂර්ට්, ෂර්ට්, කලිසම් වගේ ඇඳුම් නිසා ඔබව හිර වු ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරනවා. එය සමහර අවස්තාවලදී ඔබව අපහසුතාවයට පත් කරන්නත් පුළුවන්. එමඟින් ඔබේ සිරුරේ හැඩය සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් කොට ඔබට මහත පෙනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණයට ඇඳුම් අඳින්න පුරුදු වෙන්න.


9) අවපැහැ ඩෙනිම

ඩෙනිම් නම් එක එක වර්ගයෙන් එකිනෙකට වෙනස් විලාසිත වලින් ඕනෙම තරම්. ලා පැහැ වු එහෙමත් නැත්නම් අව පැහැ වු ඩෙනිම් ඉවත් කරන එක තමයි හොඳ. එකට හේතුව තමයි ඒ මඟින් ඔබේ ඉන ප්‍රදේශය විශාල කොට පෙන්වනවා. සිහින්ව පෙනීමට අවශ්‍යය නම් නිල පැහැයේ ප්‍රභේද වල ඩෙනිම් අත්හදා බලන්න.


10) තිරස් ඉරි වැටුණු ඇඳුම්

තිරස් අතට ඉරි වැටුණු ඇඳුම් මගින් ඔබේ ශරීරයේ ප්‍රමනය වැඩි කොට ඔබව මහත්කොට දක්වන්වා. ඔබ කෙට්ටු අයෙක් නම් මෙයාකආරයේ ඇඳුම් ඔබට ඉතාමත් හොඳයි. වර්ණ කිහිපයකින් තිරස් ඉරි ඇති ඇඳුම් මගින් ඔබේ ශරීරයේ හැඩය වෙනස් කරනවා. උදාහරනයක් ලෙස v. කර සහිර්ත තිරස් ඉරි ඇඳුම් ඔබේ පපුව ප්‍රදේශය විශාල කොට පෙන්වනවා


11) විශාල මුද්‍රණ සහිත බ්ලව්ස්

විශාල මුද්‍රණ සහිත ඇඳුම් මඟින් ඔබට කොටුවක හැඩයක් ඒවි. එමඟින් ඔබේ ශරීරයේ හැඩය සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. මෙවැනි ඇඳුම් වලින් ඔබට ලැබෙන්නේ තරමක් හිර වු ස්වභාවයක්. පුළුවන් තරම් තනි වර්ණයේ ඇඳුම් අත්හදා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් අත්වල හෝ ඉන ප්‍රදේශයට වෙන්න පොඩි මුද්‍රණ සහිත ඇඳුම තෝරාගන්න. එමඟින් ඔබට සිහින් කොට පෙන්වනවා.


12) දිග සාය

මෙයාකාරයේ ඇඳුම් කෙට්ටු උසින් වැඩි අය සඳහා නම් ලස්සනයි. මේ වගේ සායවල් මඟින් ඔබේ වයස නම් වැඩිකොට පෙන්වනවා. ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබේ වයසට ඔබේ පෙනුම මදියි කියල මේ වගේ සායක් මඟින් ඔබට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලබාගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණය තමයි ඔබ සාය දිගට නැත්නම් විලුඹ දක්වාම අඳිනවා නම් ඔබේ ඇඳුමේ ඉහල කොටස තරමක් ඔබේ සිරුර අනාවරණය කරන ඇඳුමක් විය යුතුය. එයට හේතුව ඔබ ඔබේ ඇඳුමින් ඔබේ ශරීරය සම්පුර්ණයෙන්ම වසනවා නම් ඔබේ ශරීරයේ අලංකාරය සම්පුර්නයෙන්ම නැතිවී යන්න පුළුවන්.


13) හැඩයක් නැති කබා

සමහර වෙලාවට ඔබ ඔබ අඳින ඇඳුමට උඩින් කබායක් දැමීමට පුරුදු වී ඇති. සමහරු ඇත කැපු එනම් අත් රහිත බ්ලවුසයක් උඩින් කබායක් දැමීමට පුරුදු වෙලා ඇති. එවැනි වගේ අවස්තාවලදී කිසිඳු හැඩයක් රහිත කබායක් නම් ඔබ භාවිත කරන්නේ. එමගින් ඔබේ ඇඳුමේ ලස්සනත් ඔබේ ශරීරයේ ස්වභාවික හැඩයත් නැතිකරනවා. ඒ නිසා කබායක් තෝරාගැනීමේදී ඇඟේ හැඩය ආරක්ෂා කරන කබායක් තෝරාගන්න.


මෙම ලිපියේ පළමු කොටස සදහා :

ඔබේ සිරුරේ හැඩය අවලස්සනට පෙන්වන ඇඳුම් – 1

SHARE