පාසලෙන් අයින් වුණ ගමන් ජීවිතේ පටන් ගත්ත අපි, කාලෙ ටික ටික ගෙවෙනවා කියල වටහා ගන්නේ නැහැ. විසි ගණන් ගෙවිල තිහට එද්දී තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි දැන් ජීවිතේ සමහර දේවල් තරමක් වෙනස් විදිහට කළ යුතු බව. එහෙම කරොත් තමයි අපට සාර්ථකව පසු කාලීනව ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ පිළිබද වැඩි විස්තර සදහා පහත වීඩියෝව බලන්න..


fb-like-beg

SHARE