මාජ ජාලා තියෙන්නේ මිතුරන් ඇති කර ගැනීමට තමයි. ඒත් මෙහි තිබෙන ගැටළුව තමයි අපි මිතුරුකම් හදා ගන්නේ කා එක්කද කියලා දැනගන්න අපිට හරිම ක්‍රමයක් නැති වීම. එදිනෙදා හමුවෙන යාලුවන්ගේ ගතිගුණ නම් අපි දන්නවා. ඒත් කවදාවත් හමු වෙලාවත් නැති කෙනෙක් එවන කෙටි පණිවිඩ හරහා අපිට ඒ කෙනා හොඳ කෙනෙක් කියලා පුර්ව නිගමනයකට එළඹෙන්න බැහැනේ. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ සමාජ ජාලා හරහා ඇති කර ගන්නා මිතුරුකම් නිසාම අමාරුවේ වැටෙන අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා අපේ Goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා මේ ගැන වීඩියෝවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න.


fb-like-beg

SHARE