පි අද කියා දෙන්න යන්නේ ආහාර ගැනීමේදී ඔබ ක්‍රියාකළ යුතු නිවැරදි ආකාරය පිළිබදවයි. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද කෑම මේසයකදී හැසිරෙන්න ඕනි කියන එක. ඒ නිසාමයි අපි ඔබට නිවැරදිව ආහාර ගන්න ආකාරය කියාදෙන්න හිතුවේ.

fb-like-beg


01.

ඔබ ආහාර ගැනීමට කලින් කළ යුතු දෙයක් තමයි. පහසුවෙන් කොන්ද කෙලින් තබාගෙන අසුන් ගැනීම. මෙය දකින්නන්ට ඉතාමත් ප්‍රසන්න දසුනක් වේවි. කිසිදු ආකාරයක අපහසුවක් නොදැනෙන්න ඔබ අසුන් ගත යුතුයි.


02.

ඔබ සියල්ලන්ටම ප්‍රථමව ආහාර ගන්න එපා. කෑම මේසයෙහි අසුන්ගෙන සියල්ලන්ම එකට ආහාර ගන්න පුරුදු වන්න.


03.

පිහිය දකුණු අතින් ඇල්ලිය යුතුයි.


04.

ඔබ යමක් කැපීමේදී ගෑරුප්පුවෙන් එය හොඳින් රඳවාගෙන දකුණු අතින් පිහිය ගෙන කැබැල්ලක් කපා ගන්න.


05.

කැබැල්ලක් කපා වෙන් කර ගෙන දැන් ඔබට පුළුවන් පිහිය පැත්තකින් තියන්න. ඔබ ඔබගේ පිගානේ දකුණු පසින් නැවත ගැනීමට පහසු අයුරින් එය තබන්න.


06.

ඔබට ලුණු, ගම්බිරිස් කුඩු වගේ දෙයක් අවශ්‍ය නම් එය ගැනීම සඳහා නැකිටලා යන්න නම් එපා. ඔබ එය පවසා ඉල්ලා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්.


07.

ඔබ ආහාරගෙන අවසානයේ හැන්ද හා ගෑරුප්පුව පිගානේ මැදින් දිග අතට තියන්න. මෙය ඔබ ආහාර ගෙන අවසන් බවට වේටර්වරයා වෙත කරන නිවේදනයකි.


08.

ඔබ බීම වැනි දෙයක් ඔබගේ වීදුරුවට පිරවීමට ප්‍රථමව ඔබ සමඟ වාඩි වී සිටින අනෙක් පුද්ගලයන්ගෙන් ඔවුන්ට බීම අවශ්‍යදැයි අසන්න. ඔවුන්ට බීම අවශ්‍ය නම් ප්‍රථමව ඔවුන්ගේ වීදුරුව පුරවා, පසුව ඔබ ඔබගේ බඳුන පුරවා ගන්න.


09.

ඔබ සුප් වගේ දෙයක් බොද්දි ශබ්ද කරන්න එපා. එය ඉතාමත් අශෝභනයි.


10.

ආහාර මුඛය තුළ තිබෙන විට ඔබ මුව වසා ආහාර හපන්නට පුරුඳු වන්න.


11.

ඔබ මේසය මත තිබෙන හැඳි , ගෑරුප්පු වගේ දේවල් අතින් ගෙන ශබ්ද කිරීම වගේ දේවල් සිදු කරන්න එපා.


12.

ඔබ කෑම මේසයෙහි වාඩි වී සිටින විට කථා කිරීමේදී ඉතාමත් සංයමයෙන් හා ඉතාමත් හිමින් කථා කරන්න පුරුදු වන්න.


13.

ඔබ ඈනුමක් යන විට, කහින විට මුවට අත තබා එය සිදු කරන්න. ඒ සඳහා ලේන්සුවක් භාවිත කරනවා නම් තවත් හොඳයි.


14.

ඔබ කෑම මේසයේදී නාසය කසන්න එපා. ඒ වගේම නාසය සූරන්න එපා


15.

ඔබට අවශ්‍යම නම් අවසර අරගෙන එතනින් පිටවී ඒ සඳහා වොෂ් රූම් එකක් වෙත යන්න පුළුවන්.

SHARE