සියාතික කාන්තාවන්ගේ ජීවිතයට ඉතාම සමීප ආබරණයක් තමයි කරාබු කියල කියන්නේ.උත්සව අවස්ථාවකට, සාදයකට සහභාගී වන කාන්තාවකගේ රූමත් බව ඔප්නැංවීමට බලපාන ප්‍රබලම හේතුව වන්නේ ඇය ඒ අවස්ථාව වෙනුවෙන් පැළඳ සිටින කරාබු යුවළ බව පැවසුවහොත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මා සමඟ එකඟ වේවි. නමුත් අපේ කාන්තාවන් බොහෝමයක් බොහෝ විට කරන වරදක් තමයි එවන් අවස්ථාවකට සහභාගී වනවිට හැඳගෙන යන ඇඳුමේ පැහැයට ගැලපෙන ලෙස කරාබු තෝරාගැනීම. නමුත් සිදු විය යුත්තේ එය නොවෙයි. ඇත්තෙන්ම ඔබ කරාබු තෝරාගත යුත්තේ ඔබේ මුහුණේ හැඩයට ගැලපෙන ආකාරයෙනුයි.

fb-like-beg


ඔබේ මුහුණ රවුම් හැඩයක් ගන්නවානම්,

ඔබේ ඇත්තේ පිරුණ කම්මුල් සහිත රවුම් හැඩයේ මුහුණක් නම් විශාල කුට්ටි වැනි හැඩයකින් යුත් කරාබු පැළඳීම යෝග්‍ය නැහැ. රවුම් මුහුණකට වඩාත් ගැලපෙන්නේ දිගු, එල්ලෙන කරාබු යුවළක්.


ඔබට ඇත්තේ හදවත් හැඩයේ මුහුණක් නම්,

ඔබේ නළල කම්මුල් ප්‍රදේශයට වඩා පළල් නම් ඔබට ඇත්තේ හදවත් හැඩයේ මුහුණක්. ඔබේ මුහුණට වඩාත් ගැළපෙන්නේ වක්‍ර, ප්‍රිස්මාකාර, දිය බිංදුවක හැඩ ගන්නා කරාබුයි. කිසිම දවසක පහතට හැරවුණ ත්‍රිකෝණාකාර කරාබු පළදින්නට එපා.


ඔබට ඇත්තේ සම චතුරශ්‍රාකාර මුහුණක් නම්,

ඔබට ගැලපෙන්නේ දුගු රවුම් හැඩයන් සහිත කරාබු, දිගු සර්පිලාකාර කරාබු ආදියයි.


ඔබට ඇත්තේ ඍජුකෝණාශ්‍ර හැඩයේ මුහුණක් නම්,

ඔබේ නළල හා නිකට ප්‍රදේශය බොහෝ දුරට දිගින් සමාන වන්නේ නම් ඔබට ඇත්තේ මේ අකාරයේ මුහුණක් බව කිව හැකියි. ඉතින් ඔබට ගැලපෙන්නේ පළල් හැඩයක් ගන්නා කරාබුයි. chandeliers, ගල් ඇල්ලූ පළල් දිය බිඳුවක හැඩය ගන්නා කරාබු මෙන්ම statement earrings යන මේ වර්ගයන් ඔබේ මුහුණට අපූරුවට ගැළපෙනවා. කිසිදාක කුඩා මුතු කරාබු පළඳින්නට එපා.


ඔබට ඇත්තේ දියමන්තියක හැඩයේ මුහුණක් නම්,

ඔබේ මුහුණේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ප්‍රදේශය වන්නේ ඔබේ cheekbones ප්‍රදේශයයි. කුඩා වළලු වර්ගයේ කරාබු, පළල් දිය බිඳුවක හැඩය ගන්නා කරාබු මෙන්ම බොත්තම් ආකාරයේ කරාබුත් ඔබේ මුහුණට කදිමට ගැලපෙනවා.


ඔබට ඇත්තේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණක් නම්,

ඔබ තෝරාගත යුත්තේ පහතට නැවුණු හැඩයන්ගෙන් යුතු කරාබුයි. සිහින්, උල් හැඩයන්ගෙන් යුතු කරාබු ඔබේ මුහුණට උචිත වන්නේ නැහැ.


ඔබට ඇත්තේ ඕවලාකාර හැඩයේ මුහුණක් නම්,

සුබ පැතුම්! ඔබට නම් ඕනෑම ආකාරයේ හැඩයක් ගන්නා කරාබු ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව පැළඳිය හැකියි.

SHARE