තිර රෙදි විලාසිතා නිවස සුන්දර කර ගැනීමේදී ඉතාමත් වැදගත් අංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ඔබේ නිවසට සහ කාමර වලට ගැලපෙන සේ තිර රෙදි තෝරා ගැනීමෙන් ඔබේ නිවස සුන්දර කර ගන්න පුළුවන්. නිවසට පැමිණෙන අමුත්තෙක්ට වුණත් අලංකාර තිර රෙදි දකින විට ඇති වන්නේ පහන් හැඟීමක්. ඉතින අද අපි තීරණය කළා අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට තිර රෙදි විලාසිතා ගැන දැනුමක් ලබා දෙන්න.


fb-like-beg


බොක්ස් ප්ලීට් තිරරෙදි (Box Pleat Curtains)

බොක්ස් ප්ලීට් තිරරෙදි වල ස්වභාවය විධිමත් පෙනුමක් ගන්නවා. මේ තිර රෙදි දරුවන් පාඩම් කරන කාමරයකට, ඔබ විවේක ගැනීම සඳහා කාලය ගත කරන කාමරයකට වඩාත් සුදුසු වෙනවා.


ත්‍රී ප්ලීට් තිරරෙදි (Three Pleat Curtains)

ත්‍රී ප්ලීට් තිරරෙදි තරමක් විශාල ජනේලයක් සඳහා සුදුසු වෙනවා.


නෝමල් ප්ලීට් තිරරෙදි (Normal Pleat Curtains)

මෙය ඉතා සරල තිර රෙදි විලාසිතාවක් වෙනවා. කුඩා ජනේලයක් සඳහා මෙය ඉතා ගැලපෙනවා.


ස්මෝක් ප්ලීට් තිරරෙදි (Smoke Pleat Curtains)

මේ තිර රෙදි වඩාත් සුදුසු වන්නේ කවාකාර හැඩයේ ජනේලයකටයි.


පෙන්සිල් ප්ලීට් තිරරෙදි (Pencil Pleat Curtains)

මේ ක්‍රමයට සකසන තිර රෙදි චාම් සහ විධිමත් පෙනුමකින් යුක්ත වෙනවා. පෙන්සිල් ප්ලීට් තිරරෙදි සකස් කිරීමේදී ජනේලයේ ප්‍රණාමය මෙන් හතර ගුණයක රෙදි අවශ්‍ය වෙනවා.


අයිලට් තිරරෙදි (Eyelet Curtains)

පෝල්ස් යොදා ගනිමින් අයිලට් තිරරෙදි එල්ලීම සිදු කරනවා. මෙම වර්ගයේ තිර රෙදි දරුවන්ගේ කාමර වලට වඩාත් සුදුසු වන්නේ, පාවිච්චි කිරීමේ පහසුව නිසායි.


ෂියර් තිරරෙදි (Sheer Curtains)

ෂියර් තිරරෙදි සිනිඳුයි. පිටත ආලෝකය කාමරය වෙත ගෙන එන්නට මේ තිර රෙදි සමත් වෙනවා.


ස්කාෆ් වැලන්ස් තිරරෙදි (scarf valance curtains)

ස්කාෆ් වැලන්ස් තිරරෙදි සකස් කළ යුත්තේ තුනී රෙදි වර්ගයකිනි. මෙහිදී, තිර රෙද්දේ දෙපස ජනේලයේ පහල මට්ටම දක්වා සකස් කර තබනවා.

SHARE