බොහෝ විට නිවසේ ඇති හිස් වීදුරු බෝතල් කොහේ හෝ මුල්ලකට දැමීම තමයි අප බොහෝ දෙනෙකු සිදු කරන්නේ. නමුත් එසේ ඉවත දමන හිස් වීදුරු බෝතලවලින් ඔබේ නිවස අද්විතීය ආකාරයට අලංකාර කර ගැනීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. එයට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය පමණයි.

fb-like-beg


විදුලි බල්බ රඳවා තබාගැනීමට

විවිධ ප්‍රමාණයේ සහ පාට කිහිපයකින් යුතු වීදුරු බෝතල් මෙයට අවශ්‍ය වනවා. කෑම කාමරය අලංකාර කර ගැනීමට ඉතා කදිමයි.


ලාම්පු සකස් කර ගැනීමට

ගෙවත්තේ සාදයක් පැවැත්වෙන විට හෝ එළිමහනේ ආහාර ගන්නා අවස්ථාවකට මෙවන් සැරසිල්ලක් ගෙන දෙන්නේ අමුතුව ආකර්ශනීය භාවයක්.


බිත්ති සැරසිලි

මෙය සකස් කර ඇත්තේ වීදුරු බෝතල් අඩිවලිනුයි. විවධ හැඩයේ සහ වර්ණවලින් යුතු බෝතල් අඩි ඔබට කැමති ආකාරයේ රටාවකට අලවා ගැනීමයි මෙහිදී කළ යුත්තේ.


ලණුවලින් ඔතන ලද බෝතල

ලණුවලින් ඔතා විවිධ වර්ණයන්ගෙන් පාට කළ බෝතල් බිත්ති කණ්ඩි සැරසීමට යොදා ගත හැකියි.


ඉටිපන්දම් සැරසිල්ලක් ලෙස

ආදරණීය හමුවීමක් සහ සැමරීමක් වෙනුවෙන් ආහාර වේලක් ගන්නා අවස්ථාවක් වඩාත් ආකර්ශනීය කරන්නට මෙය කදිමයි.


ගෙවතු වැටියක් ලෙස


බෝතල් වැට

ඔබේ ගෙවත්තට ඉතාම අලංකාර හා ආකර්ශනීය පෙනුමක් ගෙනදීමට මෙය අනිවාර්යයෙන්ම සමත් වේවි.


මල් බඳුන් ලෙස

SHARE