හැමදාම හදන කිරිබත වෙනුවට අළුත් විදිහට කිරිබතක් හදලා ඔබේ පවුලේ අයට දීලා බලන්න කැමතිද? පුංචි දරුවෝ නම් කොහොමත් ආස පැණි රසටනේ. ඉතින් ඔවුන්ට නම් මේ පැණි කිරිබත් රජ බොජුනක් වේවි.


fb-like-beg


පැණි කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • කැකුළු හාල් කිලෝ 2ක්
 • පැණි බෝතල් භාගයක්
 • පොල් ගෙඩි එකක කිරි
 • ලුණු අවශ්‍ය පරිදි

සාදන ක්‍රමය :-

ගරා ගල් ඉවත් කර ගත් කැකුළු හාල් වලට වතුර දමා ලිප තබන්න. වතුර උතුරන තෙක් විටින් විට හැඳි ගාන්න. බත ඉදුණු පසු ලුණු දිය කර ගත් පොල් කිරි සහ පැණි එක් කර වසා තබන්න. දිය ගතිය හිඳෙන විට හොඳින් කලවම් කර, ලිපෙන් බා ගන්න. කිරිබත නිවෙන්නට පෙර තැටියකට දමා තුනී කර, කපා ගන්න.


පැණි මුං කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • මුං ඇට ග්‍රෑම් 500ක්
 • කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 500ක්
 • පොල් ගෙඩි එකක කිරි
 • පැණි බෝතල් භාගයක්
 • කජු
 • වියළි මිදි
 • ලුණු අවශ්‍ය පරිදි

සාදන ක්‍රමය :-

කලින් දවසේ රාත්‍රියේදී මුං ඇට වතුරේ පෙඟෙන්නට දමන්න. ප්‍රථමයෙන්ම, සෝදා ගත් මුං ඇට වලට වතුර දමා ලිපේ තබන්න. මඳ වේලාවකට පසු සෝදා ගත් කැකුළු හාල් එයටම දමා කලවම් කර ගන්න. සියල්ල තැම්බීගෙන එන විට, ලුණු දිය කර ගත් පොල් කිරි, කජු, වියළි මිදි සහ පැණි එක් කර හැඳි ගාමින් කලවම් කර ගන්න. ඉන් පසුව මඳ වේලාවක් වසා තබන්න. දිය ගතිය හිඳෙන විට නැවතත් හොඳින් කලවම් කර, ලිපෙන් බා ගන්න. මුං කිරිබත නිවෙන්නට පෙර තැටියකට දමා තුනී කර, කපා ගන්න.

SHARE