නිවසේදීම සාදා ගත හැකි වයින් වර්ග ගැන ඔබව දැනුවත් කෙරෙන ලිපි පෙලට ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඒ නිසා නිවසේදී පහසුවෙන් සාදා ගත හැකි තවත් වයින් වර්ග දෙකක් ගැන මේ ලිපිය ලියැවෙනවා.

fb-like-beg


මිල්ක් වයින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 • මධ්‍යසාර බෝතල් 1(ඔබේ කැමැත්තේ ආකාරයට)
 • නැවුම් කිරි පයින්ට් 1 (මිලි. 500)
 • දොඩම් ගෙඩි 1
 • දෙහි ගෙඩි 1
 • ලෙමන් ගෙඩි 1
 • කරාබු නැටි 3
 • එනසාල් 3-4
 • වසාවාසි 1
 • කුරුදු පොතු 1
 • සීනි ග්‍රෑම් 250
 • ඉගුරු ග්‍රෑම් 5
සාදාගන්නා අයුරු,
 • මධ්‍යසාර, තලාගත් කරාබු නැටි, කුරුදු පොතු, එනසාල්, ඉගුරු, දෙහි සහ ෙදාඩම් කැබලි හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මෙම මිශ්‍රණය බදුනකට දමා දින 4ක් 5ක් පමණ හිරු එළියේ තබන්න.
 • උණුසුම් කිරි හා සීනි මිශ්‍ර කර සීනි හොඳින් දියවෙන තුරු හැඳිගාන්න. එය ශීත වන්නට හැර කලින් සාදාගත් අරක්කු මිශ්‍රණය, දෙහි ගෙඩියක්, දොඩම් ගෙඩියක් සහ තලාගත් ඉගුරු ස්වල්පයක් මෙයට එක් කරන්න. එය විනාඩි දහයක් පමණ තබන්න.
 • පළමුවෙන්ම පරිසිදු සුදු රෙදි කඩකින් හා දෙවනුව කඩදාසි පෙරන භාවිතයෙන් හොඳින් මෙය පෙරා ගන්න. පාවිචිචියට පෙර මසක් පමණ කල්තබා ගත යුතුයි.

තැඹිලි වයින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 • තැඹිලි වතුර බෝතල් 3
 • සීනි කිලෝ 1
 • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
 • කුරුදු පොතු 10
 • කරාබු නැටි 10

සාදාගන්නා ආකාරය,

 • යීස්ට් තේ හැඳි 1 තැඹිලි වතුරෙහි සීනි දිය කර එයට දෙහි යුෂ, එනසාල්, කරාබු නැටි සහ කුරුදු පොතු එක් කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
 • අවසානයේ යීස්ට් එකතු කරන්න.
 • ප්ලාස්ටික් බදුනක හෝ වීදුරු බෝතලයක දමා හොඳින් වසා තබන්න.
 • කාමර උෂ්ණත්වයේ දින 10 ක් පමණ තබන්න.
 • පිරිසිදු සුදු රෙදි කඩකින් හොඳින් පෙරා ගන්න.
 • කඩදාසි පෙරණයක් භාවිත කරමින් නැවතත් පෙරා ගන්න
 • හොඳින් පදම් වීම සඳහා මාස දෙකක් පමණ තබන්න.

වර්ණවත් බවක් ලබා ගැන්මට කැරමල් සීනි එක් කළ හැකිය.

SHARE