ල්වා කියන්නේ ඉන්දියානු ආහාරයක්. ඔබ ඉන්දියානු චිත්‍රපට රසිකයෙක් නම් මේ හල්වා කියන නාමය හොඳට අහලා පුරුදු ඇති. ඇත්තටම හල්වා කියන්නේ හරිම රසවත් වගේම, ගුණවත් අතුරුපසක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ හල්වා සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි.

 


fb-like-beg


 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කැරට් ග්රෑම් 500ක්

මිල්ක් මේඩ් ටින් භාගයක්

කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක් (තේ හැඳි කාලක් පමණ)

ගිතෙල් ස්වල්පයක්

වියලි මිදී මේස හැඳි 3ක්

කැබලි වලට කපා ගත් කජු මේස හැඳි 3ක්

 

සාදන ක්‍රමය

ග්‍රේටර් එකක් ආධාරයෙන් කැරට් සිහින් කැබලි වලට ගා ගන්න. භාජනයක් ගෙන එය වටා ගිතෙල් තවරා ගන්න. එයට කැරට් සහ මිල්ක් මේඩ් එකතු කර කලවම් කර ගන්න. ඉන්පසුව මන්ද ගින්නේ විනාඩි 5ක් පමණ පිස ගන්න. වරින් වර හැඳි ගාමින්, පියන වසා තම්බෙන්නට හරිමින් පිස ගන්න. කැරට් තම්බුනු පසු ඉතිරි ගිතෙල් සහ කුරුඳු කුඩු එකතු කර කලවම් කරන්න. තෙත් ගතිය පහව යන තුරු ලිප මත තබා හැඳි ගාන්න. තෙත් ගතිය අඩු වීගෙන යද්දී වියලි මිදී සහ කජු එක් කර කලවම් කර ගන්න. විනාඩි දෙකකට පමණ පසුව හල්වා බඳුන ලිපෙන් බා ගෙන නිවෙන්නට තබන්න.