වුලේ හැමෝම ගෙදර ඉන්න දවසට අපේ ගෘහණියෝ රසට කෑම හදන්න ලොකු වෙහෙසක් ගන්නවා. ඒත්, හුඟක් අය රසට කෑම හදන්නේ ශරීරයට අහිතකරම පාන් පිටි යොදාගෙන. එවෙලේ දිව පිනෙව්වත්, පාන් පිටි පුරුද්දක් විදිහට ගැනීමෙන් ශරීරය රෝගී වෙනවා. නිවාඩු දවසේදී, ඔබේ අතින්ම ඔබේ පවුලේ ආදරණියයන්ට රසවත් සහ ගුණවත් ආහාර වේලක් හදලා දෙන්න තියෙනවා නම් මොන තරම් වටිනවද? පාන් පිටි වලින් හදන කෑම වර්ග වෙනුවට, මුං ඇට වලින් හදන ක්ෂණික කැඳ වර්ගයක් ගැන තමයි අද අපි ඔබට goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා කියා දෙන්නට යන්නේ.


fb-like-beg


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • මුං ඇට
 • සහල් පිටි
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • පැණි රස අවශ්‍ය නම් කිතුල් හකුරු
 • පොල් කිරි

සාදන ක්‍රමය :-

 • මුං ඇට රන්වන් පාට වන තුරු කබලේ බදින්න.
 • ඉන්පසු බැදගත් මුං ඇට ග්‍රයින්ඩරයකට දමා හොඳින් පිටි වනතුරු කොටා ගන්න.
 • මුන් ඇට පිටි, සහල් පිටි සහ ලුණු කුඩු බඳුනකට දමා පොල් කිරි වලින් දිය කර ගන්න.
 • (ඔබට මෙය පැණි රසට සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හකුරු කුඩු කර එයටම දමා දිය කර ගන්න.)
 • ඉන්පසු මිශ්‍රණය ලිප තබා උතුරුවා ගන්න.
 • මඳක් නිවෙන තුරු තබා පිළි ගන්වන්න.

සැ.යු :

 • සහල් පිටි වලට සාපේක්ෂව ගන්නා මුං ඇට පිටි ප්‍රමාණය වැඩි වන විට කැඳ වඩාත් රසවත් වෙනවා.
 • මුන් ඇට බදින විට, කර වෙන්නට නොදී රන්වන් පාට වන තෙක් බැද ගත යුතුය. මුං ඇට කර වුවොත් කැඳ මඳක් තිත්ත රසක් ගන්නවා.
 • මෙයට හකුරු නොයෙදුවත් ඉතා රසවත්. එම නිසා ඔබට පැණි රස අවශ්‍ය නම් පමණක් හකුරු යොදන්න.
SHARE