♥ කප් කේක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • බටර් 250g
 • සීනි 250g
 • වැනිලා තේ හැදි 1/2
 • දියර කිරි මේස හැදි 1+ දොඩම් ඉස්ම මේස හැදි 1 එකට දාලා තියන්න
 • බිත්තර 4
 • තරාදියට බේකින් පවුඩර් තේ හැදි 2යි කෝර්න්ෆලවර් මේස හැදි 2යි දාලා 250g වෙනකම් පිටි දාන්න…(තුන් පාරක් හලන්න)

සාදාගන්න ආකාරය :-

 • මුලින්ම අවන් එක 180C උෂ්ණත්වයට රත් වෙන්න දාන්න.
 • සීනි හා බටර් එකට බීටර් කරන්න.
 • බිත්තර එකින් එක දාන්න.
 • පිටි ටික ටික දාන්න. ලී හැන්දෙන් කලවම් කරන්න ෆෝල්ඩර් ( පෙරලන ) ආකාරයට.
 • පිටි ටික දාන අතරතුර වැනිලා හා කිරි එක් කරන්න.
 • 180C උෂ්ණත්වයෙන්  විනාඩි 10ක් බේක් කරන්න.


fb-like-beg


♥ බටර් අයිසින් වලින් තමා හැඩ කළේ…

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • බටර් 200g
 • අයිසින් සීනි 450g
 • වැනිලා මේස හැදි 1
 • කිරි  මේස හැදි 2

සාදාගන්න ආකාරය :-

 • බටර් සිනිදු, සැහැල්ලු හා ලා කහ පාට මිශ්‍රනයක් වනතුරු බීට් කරන්න.
 • අයිසින් සීනි භාගය බැගින් දෙපාරකට බටර් මිශ්‍රනයට එකතු කරමින් වේගයෙන් බීට් කරන්න.
 • වැනිලා සහ කිරි එකතු කරන්න.
 • කිරි ප්‍රමාණ අඩු වැඩි  කිරීමෙන් මගින් අවශය සිනිදු හෝ තද අයිසින් සාදා ගත හැකිය.
 • අවශය වර්ණ එකතු කර හොදින් කලවම් කර කප් කේක් ටික හැඩ කරගන්න.


♥ මල් වට්ටිය හදාගන්න ගෙදර තියෙන බාස්කට් එකක් ඇතුළට ප්ලාස්ටික් කෝප්ප ටිකක් රවුමට අලවගන්න.. කප් ඇතුලට හදාගත් කප් කේක් දාලා අයිසින් කරන්න..

 • හිඩැස් වලට කොළ පාට සව් කොළ හෝ ටිෂූ දාන්න.
 • පේපර් සර්වියට් වලට කොළපාට කලරින් දාලා වේලලා ගත්තේ….

SHARE