බිත්තර ඇල්බියුමින් කියන්නේ බිත්තර සුදු මදයෙන් හදන ගුණවත් පානයක් කිව්වොත් නිවැරදියි. මේවා ලබා දෙන්නේ ජීර්ණ ශක්තිය අඩු රෝගීන් සඳහායි. ජීර්ණ ශක්තිය අඩු රෝගියෙකුට පහසුවම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රැසක් එකවර ශරීරගත කිරීමට මෙය සමත් වෙනවා. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා බිත්තර ඇල්බියුමින් එකක් සකසා ගන්නා ආකාරය ගැන ඔබට කියා දෙන්නට.


fb-like-beg

 


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (එක් අයෙකුට)

  • බිත්තර සුදු මැද 1ක්
  • කුරුඳු කැබැල්ලක්
  • කරාබු නැටි 1ක්
  • තේ කොළ තේ හැඳි භාගයක්
  • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
  • දෙහි යුෂ තේ හැඳි භාගයක්
  • ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට
  • බ්‍රැන්ඩි තේ හැඳි 1ක්

ක්‍රමය

කුරුඳු කැබැල්ල, කරාබු නැට්ට සහ තේ කොළ වලට උණු වතුර දමා පැසෙන්නට මඳ වෙලාවක් තබන්න. විනාඩි පහකට පමණ පසු තේ වෙනම කෝප්පයකට පෙරා ගන්න.

 

SHARE