මීට පෙර අප වෙබ් අඩවිය විසින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කළ බිත්තර රහිතව සාදාගත හැකි පුඩිං වර්ග කිහිපයක වට්ටෝරු ඇතුලත් වූ ලිපියට ඉතා ඉහල ප්‍රතිචාර හිමි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා මෙවර වෙනස්ම ආකාරයේ පුඩිං වර්ග 5ක් සාදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට.

fb-like-beg


අන්නාසි පුඩිම

අන්නාසි පුඩිම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 • අන්නාසි ගෙඩි 01 (පොතු හැර කැබලි කපාගත්)
 • ටින් කිරි 01
 • ජෙලටින් තේ හැඳි 02
 • සීනි ග්‍රෑම් 300
 • වැනිලා, කජු සහ වියලි මිදි අවශ්‍ය තරමට
සාදාගන්නා අයුරු,
 • ටින්කිරි බඳුනකට දමා එයට වතුර ටින් 2ක් එක්කර සීනිවලින් මඳක් දමා ලිප තබා උණුකරන්න.
 • පසුව මිශ්‍රණය ලිපෙන් ඉවතට ගෙන නිවෙන්නට හරින්න.
 • අන්නාසි කැබලිවලට ඉතිරි සීනි දමා ලිප තබා මිශ්‍රණය පැණි වේගෙන එනවිට ලිපෙන් ඉවතට ගන්න.
 • ජෙලටින් උණුවතුරෙන් දිය කර එයට කිරිද එක්කර අන්නාසි මිශ්‍රණයට දමා කලවම් කරන්න.
 • දැන් පුඩිම බඳුනකට දමා උඩින් කජු සහ වියළි මිදි ඉස ශීතකරණයේ තබන්න

කැරට් පුඩිම

කැරට් පුඩිම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 • ග්‍රේටරයකින් ගා ගන්නා ලද කැරට් කෝප්ප 02
 • බටර් මේස හැඳි 1 1/2
 • සීනි ග්‍රෑම් 150
 • වියළි මිදි සහ කජු මද 25 – 30
 • දොඩම් යුෂ මේස හැඳි 02
 • විස්කෝතු කුඩු කෝප්ප 02
 • බිත්තර 01
 • බේකින් පව්ඩර් ස්වල්පයක්
 • එනසාල් කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ලෙලි
සාදාගන්නා අයුරු,
 • බිත්තරය හොඳින් ගසාගෙන එයට එනසාල් කුඩු මිශ්‍ර කර නැවත ගසා ගන්න
 • බඳුනක් ගෙන ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය ගසා ගත බිත්තර මිශ්‍රණය හා හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න.
 • ඉන්පසුව බටර් ගෑ තැටියක දමා වණ්ඩුවේ තම්බාගන්න

රටඉඳි පුඩිම

රටඉඳි පුඩිම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 • ඇට ඉවත්කළ රටඉඳි ග්‍රෑම් 50
 • සීනි ග්‍රෑම් 250
 • බිත්තර 05
 • කිරි කෝප්ප 01
 • බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/4
 • පිටි ග්‍රෑම් 250
 • සාදික්කා කුඩු තේ හැඳි 01
සාදන ක්‍රමය,
 • රටඉඳි සිහින්ව කපා ගන්න
 • පිටිවලට බේකින් පවුඩර් දමා හලා ගන්න
 • සීනි හා බිත්තර ගසා ගන්න
 • එයට මදින් මද පිටි දමමින් ගසා ගන්න
 • පවුස කිරි හා සාදික්කා කුඩු මිශ්‍ර කර ගන්න
 • බටර් ගෑ තැටියකට පළමුව රටඉඳි දමා ඒ මතට අනෙක් මිශ්‍රණය දමන්න
 • තෙල් කඩදාසියකින් වසා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න
 • අවශ්‍යනම් කජු මද ස්වල්පයක් උඩින් ඉසින්න

වට්ටක්කා පුඩිම

වට්ටක්කා පුඩිම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 500
 • සීනි ග්‍රෑම් 150
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 100
 • බිත්තර 01
 • බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 01
 • සිහින්ව කපා ගත කජු ග්‍රෑම් 100
 • ගෝල්ඩන් සිරප් මේස හැඳි 01
 • වැනිලා තේ හැඳි 1/2
සාදන ක්‍රමය,
 • වට්ටක්කා පොතු ඉවත් කර හුමාලයෙන් තම්බා ගන්න
 • සීනි සහ මාගරින් හොඳින් මිශ්‍ර කර මෙයට බිත්තර කහමදයද එක් කර ගෝල්ඩන් සිරප් දමා කලවම් කරගන්න.
 • බිත්තර සුදු මදයට ලුණු ස්වල්පයක් දමා පෙණ නගින තුරු ගසා ගන්න
 • ගසා ගත බිත්තර සුදු මදයට තම්බා ගත් වට්ටක්ක, බේකින් පවුඩර්, කජු සහ වැනිලා ද දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර ෆැරන්හයිට් අංශක 300 උෂ්ණත්වය යටතේ විනාඩි 45ක් පමණ බේක් කර ගන්න
 • කස්ටඩ් යොදාගැනීමෙන් රසය වැඩි කර ගත හැකිය

අර්තාපල් පුඩිම

අර්තාපල් පුඩිම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,
 • තම්බාගත් අර්තාපල් ග්‍රෑම් 450
 • කිරි පයින්ට් 1/2 (එළකිරි, පිටි කිරි හෝ පොල් කිරි)
 • මුද්දරප්පලම් ග්‍රෑම් 100
 • කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 450
 • බිත්තර 04
 • වැනිලා සහ බටර් ස්වල්පය බැගින්
සාදන ආකාරය,
 • අල හොඳින් පොඩි කර බිත්තර හා හකුරුද එක් කර හොඳින් ගසා ගන්න
 • මෙයට කිරිද එක් කර මුද්දරප්පලම් හා වැනිලා සමඟ එක්කර නැවත වරක් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න
 • බටර් තවරන තැටියක දමා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න
SHARE