නෙස්කැෆේ රස මතක් වෙනකොටත් කටට කෙළ උණනවා නේද? අපි හැමදාම නෙස්කැෆේ හදන්නේ එකම ක්‍රමවේදයකට. එත් නෙස්කැෆේ කෝපි භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන් රසම රස බීම වර්ග රැසක් තිබෙනවා. අද අපි goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ නෙස්කැෆේ වලින් හදන්න පුළුවන් බීම වර්ග කීපයක රෙසිපීස් කීපයක් ගැනයි.


fb-like-beg


White Choco-Latte

මේ පානය වඩාත් ගැලපෙන්නේ නිවසකට පැමිණෙන වැඩිහිටි අමුත්තන් පිරිසකට සංග්‍රහ කිරීමටයි.

Image Source – allrecipes.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කිරි කෝප්ප 3ක්
 • වතුර කෝප්ප 1ක්
 • කුඩු කර ගත් වයිට් චොකලට් අවුන්ස 6ක්
 • රම් කෝප්ප කාලක්
 • නෙස්කැෆේ කෝපි කුඩු මේස හැඳි 2ක්
 • වැනිලා රසකාරක මේස හැඳි 2ක්
 • සීනි අවශ්‍ය පමණ   

ක්‍රමය

කිරි සහ වතුර සාස්පානකට දමා උතුරවා ගන්න. මඳක් නිවෙන්නට හැර එයට වයිට් චොකලට් මිශ්‍ර කර, මිශ්‍රණය ක්‍රීම් එකක් ආකාරයට සෑදෙන තෙක් ගසා ගන්න. ඉන් අනතුරුව නෙස්කැෆේ කෝපි කුඩු, වැනිලා රසකාරක සහ රම් එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. නැවතත් මිනිත්තුවක් පමණ රත් කර, උණුවේම වීදුරු වලට දමා පිළිගන්වන්න.


Vanilla-Ginger Cafe Latte

Image Source – tumblr.com

මෙම පානය හොඳින්ම ගැලපෙන්නේ ශීතල කාලගුණයක් ඇති අවස්තාවක් සඳහායි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • ඉඟුරු ඉස්ම මේස හැඳි 1ක්
 • නෙස්කැෆේ මේස හැඳි 3ක්
 • වැනිලා රසකාරක මේස හැඳි 1ක්
 • මේදය ඉවත් කල කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • සීනි අවශ්‍ය පමණ

ක්‍රමය

වීදුරුවක් ගෙන එහි අඩියට ඉඟුරු ඉස්ම දමන්න. ඊට උඩින් නෙස්කැෆේ කෝපි කුඩු දමා මිශ්‍ර කරන්න. ඊටත් උඩින් කිරි සහ වැනිලා රසකාරකය වත් කරන්න. ඉන්පසුව පිළිගන්වන්න.


Chocolate Azteca Shakes

Image Source – tumblr.com

මෙය උදෑසනක් සඳහා සුදුසු පානයක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • මිලක් චොකලට් කුඩු කෝප්පයක්  
 • කිරි කෝප්ප 1ක්
 • කැරමල් රසකාරක මේස හැඳි 1ක්
 • වැනිලා රසකාරක මේස හැඳි 1ක්
 • කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි 1ක්
 • නෙස්කැෆේ මේස හැඳි 1ක්
 • සීනි අවශ්‍ය පමණ

ක්‍රමය

ඉහත අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල එකට මිශ්‍ර කර ගන්න. ඉන් අනතුරුව සියල්ල බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. විදුරු වලට වත් කර පිළිගන්වන්න.

SHARE