රුණ වියේ සිටින යුවතියන් ෆැෂන් කරන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් තරුණ වියේ සිටින යුවතියන් සඳහා හොඳින් ගැලපෙන ගවුම් විලාසිතා කීපයක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්නට අද අපි goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා තීරණය කළා.


fb-like-beg


06. Fit & Flare Dresses

ගවුමේ උඩ කොටස සිරුරට තද වන සේ නිර්මාණය කර ඇති අතර ඉණෙන් පහල කොටස පැතිරුණු ස්වභාවයක් ගන්නවා. මෙය සිරුරට අමුතුම පෞරුෂයක් ගෙන දෙනවා. මෙවැනි ගවුමක් සාමාන්‍ය අවස්ථාවකට මෙන්ම, විධිමත් අවස්ථාවකට වුවද ඇඳිය හැකියි.


07. Pinafore Dresses

ගෘහස්ත ක්‍රීඩා සඳහා මෙම ගවුම් වර්ගය හොඳින් ගැලපෙනවා. මේවා වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ උඩුකය සහ උකුල ප්‍රදේශය මසින් පිරී ඇති යුවතියන්ටයි.


08. Lace-Up Detail Dresses

මැසීමේදී ලේස් පටි යොදා ගැනීමෙන් මෙම ගවුම් නිර්මාණය කර ඇත. මෙවැනි ගවුම් රාත්‍රී සාද සඳහා ගැලපෙනවා.


09. Layered Dresses

ප්‍රධාන ගවුමට උඩින් ලේස් ලේයර් එකක් දමා තිබීම මෙම ගවුම් වල විශේෂ ලක්ෂණයක් වෙනවා. උත්සව අවස්තාවන් සඳහා මෙම ආකාරයේ ගවුම් ගැලපෙනවා.


10. Tie Detail Dresses

සිහින් යුවතියන් සඳහා මේ ගවුම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉණට බෝ එකක් සහ පටියක් දැමීමෙන් ඉණ වෙන් කර පෙනවනවා.


මෙම ලිපියේ පළමු කොටස සදහා

යොවුන් යුවතියකට ගැලපෙන සුන්දර ගවුම් විලාසිතා 10ක් – 1 වෙනි කොටස

SHARE