බ ඇඳීමට තෝරා ගන්නා ඇඳුම් වල ස්වරූපයට අනුව ඔබේ වයස වැඩි කර පෙන්වීමේ අවදානමක් ඇති බව ඔබ දන්නවාද? මේ නිසා මැදි වියට ආසන්න හෝ මැදි විය පසු කළ කාන්තාවක් ඇඳුම් ඇඳීමේදී ආවාට ගියාට ඇඳුම් ඇඳීම සුදුසු නැහැ. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා වයස සැඟවිය හැකි උපක්‍රම කීපයක් ගැන ලිපියක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න.


fb-like-beg


සැහැල්ලු මේකප් එකක් භාවිතා කරන්න

තද පැහැති ලිප්ස්ටික් හෝ මේකප් ගල්වන්න එපා. ඒ වගේම ඕනෙවට වඩා මේකප් ගැල්වීමට යන්නත් එපා. තද ලිප්ස්ටික් භාවිතය නිසා කට දෙපස ඇති රැලි වැටීම් සහ තද අයි ෂැඩෝ නිසා ඇස් වල බර ගතිය පෙන්වනවා. ස්වභාවික ලා පැහැති ලිප් ග්ලොස් එකක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ පෙනුම තරුණ කරවනවා.


ඇඟට වඩා ලොකු ඇඳුම් අඳින්න එපා

ඇඟට වඩා ලොකු ඇඳුම් නිසා ඔබව දිස්වන්නේ තරබාරු කාන්තාවක් ලෙසයි. මේ නිසා ඇඟේ හැඩ ඉස්මතු කරන ඇඳුම් අඳින්න.


හැකිනම් ඇස් කණ්නාඩි පළඳින්න එපා

ඇස් කණ්නාඩි ඔබේ පෙනුමට වැඩි වියපත් බවක් එක් කරනවා. මේ නිසා හැකිනම් පිටත විශේෂ අවස්ථා වලට සහභාගී වීමේදී ඇස් කණ්නාඩි පළඳින්න එපා.


මල් වැටුණු ඇඳුම් වලින් වලකින්න

මල් වැටුණු ඇඳුම් නිසා ඔබේ පෙනුම වියපත් බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තනි වර්ණයේ ඇඳුම් නම් මැදි වියේ අයෙකුට හොඳින් ගැලපෙනවා.


කොණ්ඩය කොටට කැපීමෙන් වලකින්න

කොට කොණ්ඩය ජනප්‍රිය විලාසිතාවක් වුවත්, එය ඔබේ වයසට තව අවුරුදු කීපයක් එකතු කරනවා. මැදි වයසේ අයෙකුට ගැලපෙන්නේ


මෙම ලිපියේ පළමු කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මැදි වියේ කතකට වයස හංගන්න අනුගමනය කළ හැකි උපක්‍රම කීපයක් – 01 කොටස

SHARE