බ ඇඳීමට තෝරා ගන්නා ඇඳුම් වල ස්වරූපයට අනුව ඔබේ වයස වැඩි කර පෙන්වීමේ අවදානමක් ඇති බව ඔබ දන්නවාද? මේ නිසා මැදි වියට ආසන්න හෝ මැදි විය පසු කළ කාන්තාවක් ඇඳුම් ඇඳීමේදී ආවාට ගියාට ඇඳුම් ඇඳීම සුදුසු නැහැ. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා වයස සැඟවිය හැකි උපක්‍රම කීපයක් ගැන ලිපියක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න.


fb-like-beg


ගෙල විවෘත වන ඇඳුම් අඳින්න

ඔබට ඔබේ වයස සැඟවීමට අවශ්‍ය නම් ගෙල වැසුණු ඇඳුම් ඇඳීම අඩු කර, ගෙල විවෘත වන ආකාරයේ ඇඳුම් අඳින්න.


දිග සායවල් එපා

දිගු සායවල් ඔබට තරුණ පෙනුමක් ලබා දෙන්නේ නම් නෑ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කොට, සරාගී පෙනුමැති සායවලුත් ඔබට දැන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට දණහිස ළඟට ඇති සායක් ඔබට හොඳින් ගැලපෙනවා.


විශාල කබා පළඳින්න එපා

විශාල කබා ඔබේ රූපයට වියපත් පෙනුමක් ගෙන දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කළු පැහැති කබා පැළඳීමෙන් වලකින්න.


බෙල්ල වටේ ස්කාෆ් ඔතන්න එපා

ස්කාෆ් බෙල්ල වටේ ඔතාගෙන ඉද්දි ඔබට ලැබෙන්නේ වයස්ගත පෙනුමක්.


කළු පාට ඇඳීම නවත්වන්න

කළු වර්ණය තරුණ කෙනෙක්ට නම් ගැලපෙනවා. නමුත් මැදි වයසේ කෙනෙක් කළු ඇන්දම ඇගේ සමේ වර්ණය සහ සමේ ඇති රැලි වැටීම් කැපී පෙනෙනවා. මේ නිසා ඇයට වඩාත් සුදුසු ලා පැහැති ඇඳුම්. ලා පැහැති ඇඳුම් වලින් ඇගේ මුහුණට එළියක් ලැබෙනවා.


මෙම ලිපියේ දෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මැදි වියේ කතකට වයස හංගන්න අනුගමනය කළ හැකි උපක්‍රම කීපයක් – 02 කොටස

SHARE