කාලයෙන් කාලෙට අලුත් අලුත් විලාසිතා අප අතරට එනවා. බොහෝ විට මේ විලාසිතාවන් මිනිස්සු අතරේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ හරි අපූරු ක්‍රමයකටයි. ජනප්‍රිය කාන්තාවක් යම් විලාසිතාවක් කල විට, අන් අය ඒවා අනුගමනය කරන්නට පටන් ගන්නවා. ඉන් පසුව ක්‍රම ක්‍රමයෙන් එය ජනප්‍රියම විලාසිතාව බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ 2018 වසර තුල ජනප්‍රියතාවයට පත් වුනු එවැනි Eye- lid මේකප් විලාසිතා කීපයකුයි.


fb-like-beg


1 White Shadow

Allison Janney ජනප්‍රිය ඇමරිකානු නිළියක්. White Shadow විලාසිතාව ජනප්‍රියතාවයට පත් වූයේ ඇය හරහායි.

2 Monochromatic Color

Jane Krakowski ඇමෙරිකාවේ ජනප්‍රියතම නිළියක් සහ ගායිකාවක් වේ. මේ විලාසිතාව ජනප්‍රියතාවයට පත් වූයේ ඇය හරහායි.

3 Halfway Eyeliner

Lori Loughlin ඇමෙරිකාවේ ජනප්‍රියතම නිළියක්, නිෂ්පාදකයෙක් සහ නිරූපිකාවක් වෙනවා. Halfway Eyeliner විලාසිතාව ජනප්‍රියතාවයට පත් වූයේ ඇය හරහායි.

 

4 Two-Tone Eyeshadow

Scarlett Johansson ඇමෙරිකාවේ ජනප්‍රියතම නිළියක් සහ ගායිකාවක් වේ. Two-Tone Eyeshadow විලාසිතාව ජනප්‍රියතාවයට පත් වූයේ ඇය හරහායි.

 

5 Blended Cat Eye

Reese Witherspoon ඇමෙරිකාවේ ජනප්‍රියතම නිළියක්, නිෂ්පාදකයෙක් සහ ව්‍යාපාරිකාවක් වෙනවා. Blended Cat Eye විලාසිතාව ජනප්‍රියතාවයට පත් වූයේ ඇය හරහායි.


මෙම ලිපියේ දෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

2018 වසරේ ජනප්‍රිය වුනු Eye- lid මේකප් විලාසිතා 10ක් – 2 කොටස

SHARE