නමාලියක් වෙන දිනය හැම යුවතියකගේ ජීවිතයේම සුවිශේෂ වූ දිනයක්. රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් විසින් ඇගේ පෙනුම සුන්දර කරන්නට මහත් වෙහෙසක් දරනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ රාජකාරි වලින් එක කොටසක් තමයි මේ සුන්දර නිය රටා මැවීම කියන්නේ. මනමාලියගේ නියපොතු වල තිබෙන සුන්දරත්වය වැඩි කර, ආකර්ෂණය වැඩි කරන්නට මේ නිය රටා වලට හැකියි. ඉතින් අද අපි goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ මනාලියකට ඔබින සොඳුරු නිය රටා 10ක් පිළිබඳවයි.


fb-like-beg


6 Modern Bride

Image Source – naildesigncode.com

 

7 Bride & Groom

Image Source – naildesigncode.com

 

8 Floral Decorations

Image Source – naildesigncode.com

 

9 Cool Bride

 

Image Source – naildesigncode.com

10 Playful Bridal Design

 

Image Source – naildesigncode.com

මෙම ලිපියේ පළමු කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මනාලියකට ඔබින සොඳුරු නිය රටා 10ක් – 1 කොටස 

SHARE