නමාලියක් වෙන දිනය හැම යුවතියකගේ ජීවිතයේම සුවිශේෂ වූ දිනයක්. රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් විසින් ඇගේ පෙනුම සුන්දර කරන්නට මහත් වෙහෙසක් දරනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ රාජකාරි වලින් එක කොටසක් තමයි මේ සුන්දර නිය රටා මැවීම කියන්නේ. මනමාලියගේ නියපොතු වල තිබෙන සුන්දරත්වය වැඩි කර, ආකර්ෂණය වැඩි කරන්නට මේ නිය රටා වලට හැකියි. ඉතින් අද අපි goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ මනාලියකට ඔබින සොඳුරු නිය රටා 10ක් පිළිබඳවයි.


fb-like-beg


1 Frosty French

Image Source – naildesigncode.com

2 Charming Silhouette

Image Source – naildesigncode.com

3 Ring On It!

Image Source – naildesigncode.com

https://naildesigncode.com/wp-content/uploads/2016/08/wedding-nail-designs-7.jpg

4 Flower Themed Nails

Image Source – naildesigncode.com

 

5 Accessorized Ring Finger

Image Source – naildesigncode.com

මෙම ලිපියේ දෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –

මනාලියකට ඔබින සොඳුරු නිය රටා 10ක් – 2 කොටස 

SHARE